conferenze in lombard rejistrade al MilesiLab de Monça/Monza

el camin de san Gustin (del Renaa Ornag)

l'art de meter via i somenze da ort (del Miqel Gilardell)

Lombardia terra bilengua intra globalizazion e identitaa. Del Prof. Tamburell, docent de bilinguism a l'Universitaa del Galles